Początki istniejącego przez ponad 100 lat sławnego radkowskiego kamieniołomu wiążą się z Karolem Schillingiem – mistrzem kamieniarskim z Berlina. W 1882 r. założył on warsztat kamieniarski, a w 1883 r. wydzierżawił teren u podnóża masywu Szczelińca, gdzie rozpoczęto eksploatację piaskowca kwarcowego. Piaskowiec ten był głównym materiałem wykorzystywanym przez warsztat kamieniarski Schillinga. Wzrost zapotrzebowania na wyroby kamieniarskie na początku XX w. spowodował, że Schilling wzniósł nowy zakład przy ulicy Kościelnej i zakupił nowoczesny sprzęt m.in. kamieniarską maszynę parową. Zakład Schillinga około 1905 r. zatrudniał od 500 – 600 osób.

O powszechności i wytrzymałości piaskowców z Radkowa świadczy doskonały stan zabytków, do których budowy lub renowacji użyto tego materiału (Zamek Królewski w Warszawie, Klasztor na Jasnej Górze, Wawel, Ratusz w Poznaniu, Zamek w Zamościu, a także wiele zabytków Berlina - Katedra, Biblioteka Królewska, Ministerstwo Kultury, a także w zabytkach Drezna, Sztokholmu czy Pragi).

Zobacz historyczne fotografie

Piaskowce z Radkowa to tradycyjny, stosowany od wielu wieków materiał budowlany. Złoże "Radków" jest jednym z najwcześniej eksploatowanych na terenie Polski. Pozyskiwanie piaskowca ciosowego rozpoczęto na początku XVI w (z tego okresu pochodzą elementy Kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu), a w XIX w. nastąpiła jego intensyfikacja.

Zakład obróbki kamienia zbudowany ok. 1870r. na dawnych ziemiach niemieckich uchodzi za jeden z najlepiej zaplanowanych logistycznie obiektów przemysłowych tamtych czasów. Ciekawostką jest, że pierwotnie bloki piaskowca z wyrobiska w górach transportowane były w dół kolejką linową bezpośrednio do zakładu obróbki w Radkowie. Wodę przemysłową niezbędną w procesie obróbki kamienia zapewniał płynący przez zakład potok górski zasilający - poprzez sieć podziemnych kamiennych kanałów halę cięcia kamienia. Takie rozwiązania techniczne dziś z wielu względów niemożliwe do osiągnięcia były z punktu widzenia ekonomiki produkcji doskonałe.

Po II wojnie światowej już jako Kłodzkie Zakłady Kamienia Budowlanego, zakłady stały się na wiele lat wizytówką regionu i kolebką najlepszych górniczych tradycji.

2004-2007 © Kopalnie Piaskowca Radków Sp. z o.o.